index

Gotlands Spelmansförbund

 

 

 

 

 

Nedläggning av Gotlands Spelmansförbund

 

Då det vid årsmötet i Björkegården 17/3 inte gick att välja in fyra nya ledamöter till styrelsen och denna därför inte blir beslutsmässig med de tre kvarvarande blev vi tvungna att att fatta beslut om att påbörja en process för nedläggning av vårt förbund.

 

Det definitiva beslutet om nedläggning tas vid ett extrainsatt årsmöte söndagen den 27 Maj kl 13.00 i Björkegården.

 

 

Copyright © All Rights Reserved