index

Fotot visar nyckelharpspelmän över portalen på Källunge kyrka. Fotograf: Bengt Olsson

 

 

 

Uppdateringar:

 

Nu är de flesta allspelslåtarna inlagda och historiken, dvs våra verksamhetsberättelser åter inlagda.

 

Kalendariet uppdaterat.

 

Stipendium till Lottie Svensson

 

Externa Länkar

 

August Fredins Gotlandstoner

 

Spelfolki vid spel och dansträff i Sanda Prästgårdspark år 2011

 

Mer eller mindre vid After Helg spel och dansträff i Halla bygdegård den 3/1.

 

 

 

 

 

Spel och dansträff på Restaurang Visborg (fd Hwitstjärnan)

 

Söndag 8 maj kl 13-17

 

Alla musikanter, alla dansare och alla som vill lyssna.

 

Hjärtligt välkomna.

 

Kaffebuffé

 

Arrangörer: Martin Alvengren och Ywonne Karlsson i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Röda Korset

 

Zornmärkesuppspelningar 2017

 

2017 års centrala Zornmärkesuppspelning hålls på Gotland den 27 juni – 1 juli på Hemse Folkhögskola och arrangeras i samarbete mellan Zornmärkesnämnden, Gotländska Folkdansringen, Gotlands Spelmansförbund och Hemse Folkhögskola.

 

Riksspelmansstämman infaller på lördagen den 1 juli.

 

Upplysningar

 

Zornmärkesnämndens ordförande Ulf H Svensson 070-330 01 38, zorn@folkdansringen.se. Se även www.folkdansringen.se/zorn.

 

Sommaren 2016 se vårat kalendarium.

 

Vi vill redan nu göra reklam för Musikbytet 28-29 juli 2016. För information om detta kan ni gå in på Gutebälgarnas hemsida och via den ta kontakt med Uno Nährström www.gutebalgarna.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2016-04-22

 

 

 

 

 

 

Gotländska Folkdansringen. Florsndagen i Burs kyrka 2014

 

Copyright © All Rights Reserved